Comuna fotogràfica

La documentació gràfica de la ciutat s’ha considerat sempre un aspecte important de les grans metròpolis. En termes generals, però, aquest relat visual ha estat capitalitzat per la referència als ‘grans esdeveniments’, com també al centre històric i monumental, deixant fora la realitat dels barris més perifèrics, és a dir, dels treballadors i treballadores, les seves condicions laborals, d’habitatge o de formació educativa. I, quan això ha estat present, sovint ha prevalgut la mirada externa, desconeixedora de les realitats que travessen quotidianament un territori, les seves complexitats específiques i la seva evolució. 
 
Responent a l’extraordinari programa del Pla de Barris impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, Comuna Fotogràfica planteja la necessitat d’activar una documentació de les transformacions urbanes generades per aquest pla des d’una nova perspectiva en la qual l’aportació dels fotògrafs i fotògrafes no estigui desvinculada de la interrelació amb grups de treball en els quals els veïns i veïnes de cada barri en puguin ser també protagonistes. Projecte a cura de Marta Dahó i Marta Delclos amb Xavier Ribas, Julia Montilla, Pau Faus, Monica Rosselló i Werker collective.

pladebarris.barcelona